Elkontroll av elektriske anlegg

Se alle TJENESTER
Stoltelektro_Elsjekk_foto
Elkontroll av elektriske anlegg

Dessverre er det slik at en vurdering av det elektriske anleggets forfatning fortsatt er mest vanlig etter at skader oppstår. Resultatet av en skade er brann, varmgang og ødelagt utstyr. Jevnlig sjekk av det elektriske anlegget reduserer faren for alvorlige skader og konsekvenser.

Du bør la fagfolk sjekke anlegget min. hvert femte år. Jevnlig elkontroll kan også gi deg rabatt på forsikringspremien.

Feil i elektriske anlegg eller elektrisk utstyr kan gi livsfarlig støt, ødelegge utstyr og forårsake brann. Å  sjekke det elektriske anlegget kan være noe av det viktigste du gjør.

Gamle elektriske anlegg, mangelfullt vedlikehold, mørke og kalde vintre, stort strømforbruk og en stor trehusbebyggelse er medvirkende faktorer til at tekniske feil ofte fører til omfattende branner her til lands. Feil kan imidlertid også oppstå på nyere elektriske anlegg.

La derfor fagfolk sjekke det elektriske anlegget regelmessig. Elkontroll bør være en selvfølge ved eierskifte. Det kan også være lurt å få utført en uavhengig kontroll av nye elektriske anlegg.

Det skilles på brannforebyggende elkontroll bolig, som er en kontrollen som utføres i privatboliger (forbruker) og kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i næring, som er kontrollen som brukes i næringsbygg og nærinsgslokaler.

Vi utfører elkontroll i tråd med NEK 405 og innehar Nemkosertifisering både på brannforebyggende elkontroll bolig og på kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr i næring.

Få rabatt på forsikringen

Flere forsikringsselskaper tilbyr ordninger hvor du kan få årlig rabatt på boligforsikringen dersom du gjennomfører en elkontroll og utbedrer eventuelle feil og mangler som avdekkes. Det forutsettes ofte at kontrollene utføres regelmessig som for eksempel hvert femte år.Norsk Elektroteknisk Komité har utarbeidet en serie med normer (NEK 405) som beskriver hvordan kontroll av elektriske anlegg skal utføres og hvilke krav som stilles til sertifisering av personell og virksomheter som skal utføre kontrollene. Forsikringsbransjen stiller krav om at kontrollene skal utføres etter disse normene og at det benyttes sertifisert personell og virksomheter. Det er Det Norske Veritas (DnV) og Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) som foretar denne sertifiseringen.

Dersom du ønsker en elkontroll med muligheter for rabatt på boligforsikringen, må du ta kontakt med ditt forsikringsselskap og undersøke om de har en slik ordning. De vil i så fall kunne svare deg på hvordan dette foregår i praksis.

Bestill derfor en gjennomgang av risikoområdene på ditt elektriske anlegg før det er for sent.


Gjennomfør en elkontroll nå
- unngå ubehagelige overraskelser i ettertid!

Ta kontakt
Stoltelektro_logo_grafikk
Nyhetsbrev
Takk! Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.
Oops! Noe gikk galt.
KUNDESERVICE
COOKIESKontakt
Kontakt
Eyvind Lyches vei 23b
1338 Sandvika
Telefon: 22 53 50 00
post@stoltelektro.no