Brannforebyggende Elkontroll Bolig

Se alle kampanjer
Ta kontakt

Fyll ut feltene under, så tar vi raskt kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Her kan du laste opp bilde av ditt sikringsskap med kursfortegnelse, eller andre nyttige bilder vi kan se på før vi kontakter deg.
Maks filstørrelse: 10MB.
Laster opp...
fileuploaded.jpg
Upload failed. Max size for files is 10 MB.
Takk for din henvendelse. Vi vil ta kontakt fortløpende!
Oops! Noe gikk galt, vennligst prøv igjen!
Brannforebyggende Elkontroll Bolig

Ansvaret for det elektriske anlegget ligger på boligeier. Eier har som regel lite kunnskap om sitt elektriske anlegg. Gjennom våre sertifiserte elkontrollører sikrer vi at vi har ansatte som har oppdatert kunnskap og som både kan kontrollere og informere om farer.

Branner forårsaket av elektriske tennkilder og branner forårsaket av feil bruk av elektrisk utstyr, utgjør en betydelig andel av bygningsbrannene i Norge. Dersom feil forebygges, oppdages og utbedres, kan menneskeliv og betydelige verdier spares. Dette kan blant annet gjennomføres ved bruk av sertifisert personell som utfører kontroll av elektriske installasjoner og som gir informasjon om farene ved bruk av elektrisk utstyr.

For privatpersoner anbefales en elkontroll eller et ettersyn av det elektriske anlegget utført av sertifisert elektroinstallatør minimum hvert 5. år. Dette er spesielt viktig på eldre elektriske anlegg. De fleste forsikringsselskaper gir rabatt dersom boligeier har gjennomført en elkontroll av en sertifisert el-kontrollør.

Kontroll av elektriske lavspenningsinstallasjoner kan ha flere formål. Eksempler på slike kan være tilstandskontroll i forbindelse med eierskifte, tredjepartskontroll av nye elektriske installasjoner, leveransekontroll på vegne av byggherrer eller kontroll av bolig på vegne av kunde og forsikringsselskap.Vi har systemer og kompetanse (Nemkosertifisering) til å gjennomføre brannforebyggende elkontroll bolig

Hva kan du gjøre for å sikre deg bedre mot ulykker og skader av elektrisk årsak?

  • Ikke bruk løse lamper og frittstående varmeovner på barnerom eller i rom med løse dyr.
  • Pass på at barn ikke tar med elektroapparater under dyne /tepper ol.
  • Ikke bruk elektriske ovner til å tørke tøy på.
  • Husk å slå av stekeplater/komfyr etter bruk. For de som glemmer lett finnes det tekniske hjelpemidler, som ved nye installasjoner er pålagt, som slår av plater og komfyr etter en viss tid. Dette kan vi hjelpe til med å installere.
  • Bytt ut skjøteledninger med fastmonterte stikkontakter.
  • Kun autoriserte fagfolk kan gjøre noe med den faste installasjonen i boligen din.
  • Sjekk merking av lamper og skjermer. Overhold avstander fra lamper til brennbart materiale og benytt aldri sterkere pærer enn hva som er angitt på lampen.
  • Har du gammelt elektrisk utstyr du ikke føler deg trygg på, bør det tas ut av bruk og leveres ved gjennvinningsstasjon eller i en forretning som selger slikt utstyr.
  • Som ikke-faglært har du bare lov til å gjøre mindre arbeider på det elektriske anlegget.

Hva innebærer en brannforebyggende elkontroll bolig?

En brannforebyggende elkontroll bolig er en systematisk stikkprøvekontroll av ditt elektriske anlegg.

Vi ser på anleggets forfatning fra sikringsskapet til kabler, stikkontakter, brytere og andre sentrale komponenter i ditt elektriske anlegg. Kontrollen er et verdifullt sikkerhetstiltak for å vurdere om anlegget ditt er i forskriftsmessig god forfatning. Hvis vi finner sikkerhetsfeil og utstyr med behov for utbedring, anmerker vi dette.

Vi utfører brannforebyggende elkontroll bolig til fastpris:

Brannforebyggende elkontroll av leiligheter kr 3.500,- inkl. mva *

Brannforebyggende elkontroll av enebolig der det er et anlegg kr 4.800,- inkl. mva (eventuell hybel kommer i tillegg med kr 2875,- inkl. mva per hybel)*

For registrering i FG-kontroll sin database, for å få rabatt på din forsikring, tilkommer kr. 750 ink. mva.

* Prisene er inkludert arbeid og bruk av servicebil i området Oslo - Drammen

Ta kontakt med en av våre serfiserte elkontrollører:

Sindre på 41547292 eller sindre@stoltelektro.no
Jon på 919 01 727 eller jon@stoltelektro.no

Stoltelektro_logo_grafikk
Nyhetsbrev
Takk! Du er nå påmeldt vårt nyhetsbrev.
Oops! Noe gikk galt.
KUNDESERVICE
COOKIESKontakt
Kontakt
Eyvind Lyches vei 23b
1338 Sandvika
Telefon: 22 53 50 00
post@stoltelektro.no