23621664_1785896588118025_5317108764283341186_n.jpg

El-sjekk - kontroll av ditt elektriske anlegge

Det farligste med strøm er ikke strømprisene, men skadene strømmen årlig påfører liv og eiendom! Faktisk skyldes omlag halvparten av boligbrannene her til lands feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr. Dette kan enkelt unngås. Det er eier og bruker av det elektriske anlegget sitt ansvar at det elektriske anlegget er forskriftsmessig og sikkert utført.

Hva innebærer en el-sjekk?
En el-sjekk er en systematisk gjennomgang av ditt elektriske anlegg. Vi ser på anleggets forfatning fra sikringsskapet til kabler, stikkontakter, brytere og andre sentrale komponenter i ditt elektriske anlegg. Kontrollen er et verdifult sikkerhetsttiltak for å vurdere om anlegget ditt er i forskriftsmessig god forfatning. Hvis vi finner sikkerhetsfeil og utstyr med behov for utbedring, anmerker vi dette.

Vi utfører EL-sjekk til fastpris:

EL-sjekk av leiligheter kr 2.500,- inkl. mva *

EL-sjekk av enebolig der det er ett anlegg kr 3.800,- inkl. mva *(eventuell hybel kommer i tillegg med kr 1875,- inkl. mva per hybel) *

* Prisene er inkludert arbeid og bruk av servicebil i området Oslo - Drammen

elbil.jpeg

Elbil ladestasjon

16A til hjemmebruk. Komplett levert og montert med kurssikring i sikringsskap, kabelopplegg med inntil 15 meter kabel (fra sikringsskap). Jordfeilbryter og DC vern er innebygget i ladestasjonen. Eventuell graving er ikke inkludert.

Kr. 15.250.- inkl. mva. komplett levert og installert i området Oslo - Drammen

Kr. 250.- inkl. mva. per meter kabel over 15m lengde

Ønsker du mere informasjon eller tips om lading av din elbil ta kontakt, eller se ladestasjoner.no

Sikring.jpg

Tilbud på utskifting av sikringsutstyr

Å erstatte de gamle skrusikringene med moderne jordfeilautomater er et av de enkleste og viktigste tiltakende for å beskytte boligene din mot brann og personskade som følge av for eksempel farlige jordfeilstrømmer. Vi installerer også overspenningsvern som beskytter det elektriske utstyret du har tilkoblet ditt anlegg mot farlige overspenninger.

De fleste tenker ikke over at et 20 år gammelt sikringsskap kanskje er for gammelt og at man har langt flere strømkrevende apparater i huset sitt i dag enn det som var vanlig da det elektriske anlegget var nytt.

Vil du oppgradere sikringsskapet ditt?

Vi kan tilby utskifting av sikringsutstyr som følger:

Overbelastningsvern 2-fas 25A – 50A, som hovedsikring.

Overspenningsvern, type mellomvern.

Inntil 6 stk. jordfeilautomater 2-fas 10-25A.

Avdekning med rehabliteringsramme, samt nødvendig koblingsmateriell

Pålagt dokumentasjon som kursfortegnelse og samsvarserklæring

Kr. 11.750.- inkl. mva. komplett levert og installert i området Oslo - Drammen

For trefaseanlegg tilkommer kr 890 inkl. mva.

Utover 6 jordfeilautomater(kurser), tilkommer kr 890 inkl. mva per kurs opp til 12 kurser og deretter kr 740 inkl. mva per sikring.